siūtis

siūtis
1 siū̃tis sm. (2) , NdŽ, sf., siūtìs sf. (4) NdŽ, Ds, Prng, Rk, siūtìs sm. (4) OG243; G108, LsB293, 51 1. Trgn, PnmR vienas kirtis dalgiu, pjautuvu, kirviu (javus ar žolę pjaunant, kapojant ką): Siū̃tis – ažumetimas pjautuvu arba dalge Gmž. Smagus pjautuvas: kelios siū̃tys – ir sauja Ktk. Vienu siūčiù galgi nupjausi?! Lkm. Aš skaldžiau malką; kad tik norėjau siūtį užsiausti, pamačiau šimtakojį S.Dauk.vienu pjovėjo mostu užimamas baras: Nauja dalgė plačią siū̃tį ima Dglš. Tu pjauni plačiom siū̃tim Ob. Kumeliukų (baro kreivių) nereikia nė kokių – siūtìs siūtiñ pjaukit! Krd. Geru pjautuvu kokią siū̃tį užgriebsi, tai vis lengvai nupjausi Ml. | Kap šienauta, i regis siū̃tys (ruožų žymės, kur buvo užgriebta pjaunant) pievoj Dglš.Švnč, Dglš likęs vienu mostu nenupjautas javų kuokštas, barzda. 2. bėrimo ruožas, baras (ppr. apie sėjimą): Blogai sėta: visos siū̃tys matyt Rk. Pil' (pilk) sėmenis didesne siūčià Prng. Dviem siūtim̃ eini – ir užusėji šniūrą Prng. 3. NdŽ sauja grūdų, malant beriama į girnas. 4. traukimas, valksmas: Vienu siūčiù ištraukė tris šėpelius žuvių J. Dar imsim vieną siū̃tį Vl. 5. 51 smūgis, kirtis: Toks smarkininkas mane vienu siūčiu vos pusiau neperskėlė . Jei neklausys, dėk vieną siū̃tį, i viskas! Ms. Pratinos karė[je] teip neprieteliuo užsiausti, kad jis ant siūčio kėžterėtum S.Dauk. Žemaičiai paskuojį siūtį užleido, nu kurio nebkelsias S.Dauk. Laivynas turėjo būti iš netyčių užpultas ir vienu siūčiu sunaikintas . 6. kirčio, smūgio žymė: Siūčiai mun tebėr ant nugara S.Dauk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • siūtis — 2 siū̃tis sm. (2) BŽ629, NdŽ, siūtis sf. Rtr 1. Grž įniršis, įsiutimas, niršulys: Mat kad tai mergai užėjo jau siū̃tis Všk. Po šio laiško, pritvinkusio pašėlusio siūčio, negali būti ir kalbos apie susitaikymą rš. 2. siautėjimas, šėlas: Sniego… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siūtis — siū̃tis dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šiūtis — šiūtìs sf. (4) 1. šūsnis, krūva: Knygų buvo šiū̃tys sukrautos Jrb. Tada bajoras ... liepė bernam suvežt didelę šiūtį malkų BsPIII60. ║ ryšulys: Atsinešė šiū̃tį raktų ir atsirakino visas duris Vlk. 2. ppr. pl. LKKIII171 prk. daugybė: Šiū̃tys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsiūtis — sm. (1) BŽ326 įsiutimas, karštis: Toks įsiūtis muni pagavo, kad nebžinau, ką bedaryti Vkš. Buvo pats tas įsiūtis (pati darbymetė) Grž. Jo akys nuo įsiūčio pasidarė apvalios rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsiūtis — dkt. Pagãvo, àpėmė, apãkino įsiūtis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • audeklas — sm. (3a) 1. SD232, Lž, Pn, Lp audžiama ar išausta medžiaga, audinys: Priaudė audeklų̃, gražių, plonų Brsl. Vilnonis audeklas geresnis už lininį Kp. Keno ten audeklaĩ džiūsta? Dkš. Tavo audeklas už pieną baltesnis, matyt, ilgai baltinai PnmA.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kalniukinė — kalniùkinė sf. (1) milinė su kailių pamušu: Ateina žiema, reikės siūtis kalniùkinė Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kleita — 1 ×kleità (la. kleita) sf. (4) žr. 2 kleida: Reiks siūtis naują kleĩtą Žg. Maža mergelė, struga (trumpa) kleitelė Žg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nažutka — ×nažutkà (l. narzutka) sf. (2) 1. moteriška palaidinė, trumpikė: Kam pasisiūdinai tokią plačią nažutką? Krkl. Amelike, užsimesk nažutkėlę, visgi svetimi žmonės, nepadoru Žem. Pasiūk mun nažutkìkę Vn. 2. trumpas moteriškas švarkas ar vatinukas:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paliktinis — 2 paliktìnis, ė adj. (2) 1. paliktasis, nepaimtasis: Ar jau ir tuos paliktiniùs medžius vežate? Kt. 2. po mirties paliktas: Amžinatilsį močios paliktinè skarele nešioju Ds. Kelis metus galėsi marškinius siūtis iš paliktìnės drobės Lš. Ačiū… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”